Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pnk2qZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TTC group

www. ttcgroup.com

Work in HR? Promote Your Company Profile  

  • hZWXl5pnk2qZlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW5ob5lsb7Cx

Company Menu

Why TTC group?

Với tầm nhìn trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành và phát triển bền vững tại Việt Nam, Tập đoàn TTC với Công ty hạt nhân là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công và 21 Công ty thành viên/liên kết, vốn điều lệ lên tới 11.371 tỷ đồng, tổng tài sản trên 29.756 tỷ đồng và gần 10.000 cán bộ nhân viên...xem thêm 

Inside review about TTC group

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
  • Quality System Managemnet Excutive - 1482302027
    Pros: Reward, Leadership and Motivation for staff
Lazy Load...